Blog Image

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Unga ska ha jobb

Carina tycker till Posted on 14 mar, 2012 12:38

Nu är det dags att kommunsverige tar tag i frågan om ungdomsarbetsarbetslöshet. På rixmötet förra helgen diskuterade ca 800 folkpartister frågan. Jan Björklund har i sitt senaste nyhetsbrev skrivit alldeles ypperligt om vad som behöver göras:

”Jag befinner mig i Västerås där 800 folkpartister är samlade till
riksmöte. I mitt tal som jag nyss avslutade ägnade jag en bra stund åt
en av Sveriges verkliga utmaningar – ungdomsarbetslösheten.

Under
lång tid har Sverige haft högre arbetslöshet för unga än flera
jämförbara länder. Så har det varit oberoende av vilken regering vi har
haft och oberoende av konjunkturläge.

Självkritik är på sin plats. Jag är självkritisk. Men det bör alla partier vara, både i regering och i opposition.

Vad
är då orsaken till vår högre arbetslöshet bland unga? Två orsaker pekas
ofta ut av forskare. För det första att gymnasiets yrkesutbildningar är
mer teoretiskt inriktade här än i andra länder, vilket ger fler avhopp.
För det andra att Sverige har höga lägstalöner och därmed höga
ingångslöner för ungdomar.

Om detta nu är skälen kan det tyckas
rimligt att börja med att rätta till dessa felaktigheter. Men från många
håll har det varit svårt att ta tag i de verkliga orsakerna till
ungdomsarbetslösheten. Låt mig peka ut några reformer som vi genast bör
börja arbeta med.

Avhoppen från gymnasiet är förfärande höga.
Den som hoppar av får inget slutbetyg, vilket är avskräckande för
arbetsgivare vid en anställningsintervju. Gymnasiereformen, Gy11, gör
det möjligt för elever att läsa yrkesprogram med en något mindre del
teoretiskt innehåll. Det blir också möjligt att läsa de treåriga
yrkesprogrammen i lärlingsform.

Men sanningen är att detta inte
räcker. Vi kommer att behöva ytterligare en yrkesutbildningsreform, där
jag menar att det måste vara möjligt att gå kortare yrkeskurser än tre
år. Det är bättre med fullföljda yrkesutbildningar som är ett- eller
tvååriga, än en påbörjad treårig utbildning som inte fullföljs.

De
svenska ingångslönerna är för höga för många ungdomar. Jag är en stark
försvarare av den svenska modellen, som innebär att parterna på
arbetsmarknaden bestämmer löner och anställningsvillkor. Men den har en
stor svaghet. De som står utanför och ännu inte har fått sitt första
jobb är inte representerade vid förhandlingsbordet. När facken kämpar
för att få upp kollektivavtalens lägsta löner är det medlemmarna med
jobb de värnar om.

Parterna måste öppna upp för ungdomar genom
att tillåta lägre löner för de yngsta som saknar erfarenhet. Jag har
idag uppmanat alla liberala politiker i kommuner och landsting att gå
före. Vi kan skapa förutsättningar för fler jobb åt unga genom att
införa ungdomsavtal med något lägre lön. Det är bättre att 19-åringar
har ett jobb med en lägre lön, än att de går arbetslösa med
socialbidrag.”Vapen i Saudiarabien – Björklunds nyhetsbrev

Carina tycker till Posted on 07 mar, 2012 09:29

Nej till svenska vapen i Saudiarabien!

Ska Sverige tillåta export av försvarsmateriel? Ja, i vissa fall, menar jag. Vi anser att vi själva har rätt att försvara oss och den rätten har också andra länder. Vi köper själva vissa vapen från andra länder till vårt eget försvar.

Men vapen är inte vilken handelsvara som helst. I vilket syfte vapen används är centralt. För en liberal går det en avgörande skiljelinje mellan om vapen används för att försvara frihet och demokrati, eller för att förtrycka frihet och demokrati.

Sveriges radios nyhetsredaktion berättar om ett svenskt krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Enligt uppgift skall Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ha deltagit i planering av en vapenfabrik i Saudiarabien. 

Känt sedan tidigare är att Sverige haft en omfattande export av vapen till arabiska diktaturer. 2005 ingick den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett militärt samarbetsavtal med just Saudiarabien, där det uttryckligen ingår skrivningar om att främja vapenproduktion i länderna. Avtalet är undertecknat av Saudiarabiens försvarsminister och av Sveriges försvarsminister Leni Björklund (s).

Enligt min mening är det inte acceptabelt att Sverige har krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Folkpartiet kritiserade avtalet när det ingicks 2005. Avtalet var konstruerat så att det automatiskt förlängdes efter fem år, 2010, om inte endera parten beslutade att avbryta det hela. Folkpartiet krävde i regeringen att avtalet skulle hävas 2010, men Moderaterna och Centern motsatte sig detta. Avtalet förlängdes då med automatik.

När det gäller två andra liknande avtal har Folkpartiet stoppat dessa; dels ett med Jordanien och dels ett med Förenade Arabemiraten. Detta har handlat om nya avtal som skulle ingås, och alltså inte befintliga som skulle förlängas.

Folkpartiet har i ett par årtionden krävt att svensk vapenexportlagstiftning ska skärpas. Det bör införas ett starkare kriterium för skydd av mänskliga rättigheter när länder prövas för svensk försvarsmaterielexport. S, M och C har inte velat skärpa reglerna, men förra året nåddes en överenskommelse med dessa partier om regelskärpning. En utredning är på väg att tillsättas, vilket är en framgång för ett mer liberalt synsätt, ett mer värdebaserat demokratiskt förhållningssätt också när det gäller svensk försvarsmateriel.

Svensk försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati. Men inte till att bekämpa frihet och demokrati.

Med liberala hälsningar

Jan BjörklundTragedi i Skinnskatteberg

Carina tycker till Posted on 18 feb, 2012 17:39

Under de senaste dagarna har två unga vuxna dött i Skinnskatteberg. Det är både sorgligt och tragiskt. Båda dog förmodligen av överdoser av metadon. De själva deltog inte i något metadon-program, utan har på något sätt fått tag på preparaten. F-n ta de som säljer.

Det är sällan jag använder ordet ”hatar”, men i det här fallet måste jag verkligen använda det. Jag hatar allt som har med droger att göra. De gör inget annat än förstör, förr eller senare. Jag lider verkligen med de som har ett beroende och inte klarar av att ta sig ur skiten. Jag lider också med de som blir kvarlämnade när drogen tar livet av de som knappt har hunnit bli vuxna.

Vad gör vi för fel i samhället? Går det inte att hjälpa de som själva inte klarar att sluta?
Idag har IOGT-NTO i Skinnskatteberg, under ledning av Vanja Leneklint, ett seminarium om droger. Deltar gör framför allt föräldrar och polisen. Jag hoppas att många kommer och att vi kan sprida kunskap om hur farligt det är med droger.

En del forskare säger att skräckpropaganda inte fungerar. Stämmer kanske generellt, men när jag växte upp fick vi se filmer om droger och hur de påverkar kroppen. Det var skräckpropaganda och de hjälpte. Vi blev verkligen upplysta och vår generation i Norrköping, där jag växte upp, avskydde allt som hade med droger att göra.Motionssvar ang. säker skolhållplats, fri kulturskola och kvälls- och nattdagis

Carina tycker till Posted on 02 feb, 2012 16:54

På kommunstyrelsen i tisdags behandlades bl.a. ett antal av alliansens motioner. Det var bland de märkligaste behandlingar jag har varit med om. Det var inte särskilt förvånande att (v), (s) och (mp) avslog alla våra motioner, så brukar det normalt gå till. Det anmärkningsvärda var hur några av dem har beretts och hur beslutsordningen var på kommunstyrelsemötet.

Våra motioner som avslogs var:

1. Säker, tillgänglig och trygg skolväg i Skinnskatteberg – vi föreslår att kommunen under 2011 gör en kartläggning av miljön på våra barns skolhållplatser och områdena kring hållplatserna, så att vi får en bra överblick om vilka brister som finns och vad som behöver åtgärdas. Denna motion lämnades till kommunfullmäktige i februari månad 2011. Det har tagit ett helt år innan vi har fått svar.

Motiv till att (v), (s) och (mp) avslår den: Åtgärderna är redan genomförda under 2011. Således avslås motionen. Märkligt hur en motion kan avslås, som skrivs i början av året, och besvaras ett år senare när åtgärderna genomförs medan motionen ligger för beredning. Motionen kunde ha svarats på redan i kommunfullmäktige i april förra året, med svaret att den bifalls och att man kommer genomföra åtgärderna under året.

Eftersom åtgärderna redan är genomförda ville jag naturligtvis ta del av inspektionsrapporterna. Det är ju resultatet av kartläggningen som är intressant, att våra barn står vid säkra och trygga hållplatser. Tror ni att dessa fanns som beslutsunderlag – icke! I bästa fall får vi dem till kommunfullmäktige nu i februari.

2. Fri kulturskola – vi föreslår att kommunen ska bedriva en kostnadsfri kulturskola, öppen för alla våra barn och ungdomar som önskar delta. Beräknad kostnad ca 100 tkr/år. Här var det tack och lov en socialdemokrat som, liksom vi, ville utreda frågan vidare. Motionssvaret från kulturchefen gav ett väldigt bra underlag för att jobba vidare med frågan. Så blev det!

3. Kvälls- och nattdagis – vi föreslår att kommunen håller en förskola öppen kvälls- och nattetid, alternativt inför ett system med kommunala dagbarnvårdare som har öppet kvälls- och nattetid. I kommunen finns ett flertal ensamstående föräldrar som har svårt att ta eller t.o.m. inte kan ta de jobb som erbjuds om det innebär arbete kväll och natt, pga. att kommunen inte har kvälls- och nattdagis.

Motiv till varför (v), (s) och (mp) avslår motionen: Ingen familj har under 2011 anmält behov av kvälls- och nattdagis. Under 2010 var det en familj.

I en liten kommun som Skinnskatteberg vet de flesta att kommunen inte har nattdagis och försöker således anpassa sin vardag efter detta. Vi tycker att det vore intressant att vara lite proaktiva, dvs. inte bara sitta och vänta på att föräldrar ska ringa. Vi föreslog därför på mötet att motionen bör beredas ytterligare. Vi tycker att man ska göra en enkel internetundersökning, såsom tidigare har gjorts i kommunen, där man skickar ut frågan till kommuninvånarna om det skulle uppskattas och användas om kommunen införde förskoleverksamhet kvälls- och nattetid. Detta kan dessutom vara en konkurrensfördel när människor funderar på att flytta hit.

Detta föll inte alls i god smak hos de styrande. Dessutom blev beslutsordningen på mötet helt fel. Först började ordförande fråga om ledamöterna godkände avslagsförslaget och skicka vidare motionen till kommunfullmäktige. Därefter frågade ordförande om motionen skall beredas vidare. Beslutsordningen borde ha varit tvärtom!!! Argumentet från de styrande var att det är två olika frågor???Hastighetsgränser i tätorten

Carina tycker till Posted on 02 feb, 2012 16:03

Äntligen har kommunstyrelsen fått på sitt bord att besluta om ändrade hastighetsgränser i tätorten Skinnskatteberg. Fr.o.m. den 1 mars 2012 gäller 40 km/h i hela tätorten. Skönt att slippa hoppandet mellan 50 km/h och 30 km/h.

Det här är en fråga som framför allt vägföreningen och alliansen i Skinnskatteberg har engagerat sig mycket i. De blandade hastigheterna har väckt stor frustration hos många invånare. Nu äntligen blir det ändring på det! En enad kommunstyrelse biföll förslaget i tisdags.Ny (s)-ledare

Carina tycker till Posted on 26 jan, 2012 11:50

Stefan Löfven, Metalls ordförande, blir ny ordförande för socialdemokraterna. Bra val??

Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det finns säkert några i Skinnskatteberg som kommer bli glada. Finns en hel del Metall-medlemmar här.

Men, vad är bra för Sveriges utveckling? Tror mer på Carin Jämtin. Hon känns som en modern ledare. Löfven är säkert bra för facket, men för Sverige??? Med en fackförbundsledare i toppen, finns risken att (s) går tillbaka till industrialismens Sverige. Är det det man vill, då är det kanske rätt, men det är inte så jag föreställer mig ledarskapet för Sverige.

Passar bra att visa en bild jag fick av min mamma för en vecka sedan. En bild från 1950-talet, min morfar och några arbetskamrater.Regionbildning

Carina tycker till Posted on 12 jan, 2012 08:50

Reservation avseende Region
Mälardalen

Vi anser att den naturligaste regionbildningen för Västmanlands län är att
bilda en tillväxtregion tillsammans med Södermanlands och Uppsala län.
Allianspartierna i Västmanland har tidigare arbetat hårt för en Mälardalsregion
där Stockholm skulle ingå. Nu vill Stockholm av olika skäl vara en egen region,
vilket gör det naturligt att de kringliggande länen nu istället bildar en egen
region.

Skälen till detta är många. Strömmarna av arbetsresor går tydligt mot Stockholm
och mellan Västmanlands och Uppsala län respektive Södermanlands län i första
hand. Mälardalsregionen har utvecklat en ”näringslivsregion” som känns
naturlig. Samarbetet mellan en stockholmsregion och en region bestående av
länen runt omkring kommer att vara självklar.

En regionbildning har en mycket lång tidsmässig horisont. Självklart får aldrig
partipolitiska överväganden vara vägledande. Vi ser det i första hand som en fråga
om naturlig tillväxtregion och en region som kan utvecklas och vara konkurrenskraftig
i ett Europeiskt perspektiv. Ur detta perspektiv är Mälardalen en liten region
men lika fullt en kraftfull sådan. Att ”slå sönder” Mälardalen genom
att dela regionen längs Västmanlands-Upplandsgränsen vore en dålig lösning.

Landstingsmajoriteten vill av något skäl bilda en region med Örebro och
Södermanlands län. Detta har även kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg
ställt sig positiv till i eget remissyttrande (dnr 2011:1221-101). Vi från
alliansen i Skinnskatteberg anser detta vara en dålig lösning för Västmanland.
Istället bör Västmanland bilda region med Södermanland och Uppsala. Vi har
inget emot Örebro som samarbetspartner men det är inte västerut vi i första
hand vänder oss.

Alliansen i Skinnskatteberg (c, fp, kd, m) avslår således förslaget om att
Västmanland bildar region med Södermanland och Örebro.Elever ger klirr i kassan

Carina tycker till Posted on 02 nov, 2011 09:48

I Skinnskatteberg läses främst två tidningar, Fagersta-Posten (som täcker norra Västmanland) och Bärgslagsbladet (som täcker södra kommundelen och västra Mälardalen). I måndags den 31 oktober hade de båda två intressanta artiklar. I F-P en artikel om kommunens budget 2012, där endast kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s) var intervjuad – självklart nedlåtande mot alliansen, i BB en artikel om Kolsva kommundelsnämnds budget nästa år.

I F-P talar Lars Andersson (s) om hur bra det har varit för Skinnskattebergs kommun att sälja Heds skola, att ”vi redan i stor utsträckning har lyckats anpassa kostymen”. Han menar också ”att skolan var för dyr i förhållande till det lilla antalet elever”. Vi i alliansen har ända sedan skolan såldes försökt få reda på hur mycket Skinnskattebergs kommun har ”sparat” på att lägga ned och sälja Heds skola. Hittills har vi inte fått ett enda realistiskt svar, där hänsyn har tagits till alla kostnader. De samhällsekonomiska konsekvenserna, med familjeflytt, tappade skattekronor osv., är totalt ointressant för den sittande majoriteten.

När man då läser BB med rubriken ”Hed-elever ger klirr i kassan”, ger det bara ännu mer bekräftelse på att det verkligen var en samhällsekonomisk förlust att sälja skolan. Lägger man då också till att det sedan ett par år tillbaka är fullt på förskolan i Hed, och att det är endast i södra kommundelen som nya villor har byggts, känns beslutet ännu sämre. BB skriver även följande ”Även nästa år räknar kommundelsnämnden med att eleverna från Skinnskatteberg ska ge ett rejält tillskott i kassan. När merkostnaderna är betalda blir det 1,9 mkr över”.

Att lägga ned Heds skola och sälja fastigheten var ett riktigt DÅLIGT beslut!!!« FöregåendeNästa »