Från BUSS magasinet:

”Skolskjutsfnurra i Västmanland

publicerat
av
ULO
2 JANUARI 2016 • SIDA FÖR
UTSKRIFT

Det har
blivit en fnurra på tråden mellan Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län
och Västmanlands Lokaltrafik (VL) å ena sidan och Skinnskattebergs kommun å den
andra. Det har lett till att Skinnskattebergs kommun har sagt upp
skolskjutsavtalet med kollektivtrafikmyndigheten, främst med hänvisning till
brister i säkerheten.

Bakgrunden är att Skinnskatteberg våren 2014 skrev avtal med
kollektivtrafikmyndigheten om att denna skulle sköta planering och upphandling
av skolskjutsarna i kommunen. Men från kommunen har man varit missnöjd med
myndigheten och redan i februari 2015 föreslog kommunledningen att man skulle
riva avtalet så fort som möjligt.

Kommunen har inte varit nöjd med hur trafiksäkerheten har hanterats av
myndigheten och VL.

– Vi har försökt att exempelvis få skolbussen att ta andra vägar för att
barn ska slippa gå av vid och korsa 90-vägar. Svaret vi fått är att man då
måste sätta in en annan buss, för 800 000
kronor, säger Carina Sándor(L), kommunalråd i Skinnskatteberg till
Fagersta-Posten.

Hon uppger också att kommunen har försökt att få VL:s linjebussaar bättre
anpassade till skolskjuts.

– Det gäller till exempel tillgången till säkerhetsbälten, men där har det
brustit. Och barn har ibland fått stå, det får de absolut inte göra, säger
Carina Sandor till Fagersta-Posten.

Därför sa kommunstyrelsen upp avtalet som nu löper ut vid det kommande
årsskiftet.”