Allians för Skinnskatteberg lämnade i slutet av 2011 in en motion till kommunfullmäktige om ökad flexibilitet i barnomsorgen. Motionen avslogs. Igår kväll lämnade vi in en ny motion, med fokus på flexibel förskola för barn med föräldralediga föräldrar.

Efter att ha fått ytterligare påtryckningar i frågan, från framför allt föräldrar som är föräldralediga, lämnar Allians för Skinnskatteberg in ytterligare en motion om ökad flexibilitet i förskolan.

Gällande regelverk inom barnomsorgen i kommunen föreskriver att barn vars föräldrar är föräldralediga får vistas på förskolan 15 timmar per vecka, max tre timmar per dag. Skollagen (2010:800) säger minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Förskolan i Skinnskatteberg håller en hög kvalitet, men skulle kunna bli ännu bättre. I dagsläget upplevs förskolan som rigid och osmidig, när det inte går att vara mer flexibel avseende vistelsetiden för barn med föräldralediga föräldrar. Mer hänsyn borde tas till hur föräldrarna önskar fördela de 15 timmarna per vecka, t.ex. tre dagar i veckan, fem timmar per dag, i stället för fem dagar i veckan, tre timmar per dag.

Allians för Skinnskatteberg föreslår

att kommunen inrättar en mer flexibel förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga, där föräldrarna ska få välja om de önskar att barnet ska vistas i förskolan fem dagar i veckan, tre timmar per dag, eller tre dagar i veckar, fem timmar per dag.