Ungdomsarbetslösheten är mycket hög i vårt land, men siffrorna som
finns i Martin Anderssons insändare kräver en förklaring. I den officiella
statistiken på vilka ungdomar mellan 15 och 24 år som är arbetslösa i vårt land
räknas även nedanstående grupper in:

1. alla 15-åringar, vilka går i åk 9 i den obligatoriska grundskolan

2. alla gymnasieelever i landet

3. alla som studerar vid universitet och högskolor, folkhögskolor etc upp till 24 år

Officiell statistik räknar med att denna grupp
utgör 49% av de ungdomar som redovisas som arbetslösa.
Jag är alldeles säker på att en stor majoritet av dessa vill fortsätta sina
studier, tills de nått de mål de har med sin utbildning. Vi behöver ju också
höja kompetensen hos våra ungdomar, eftersom arbetsmarknaden många gånger har
svårt att hitta sökande med rätt kompetens.

Alltså kan man inte påstå att
var fjärde ungdom är arbetslös i meningen att de är arbetssökande. SCB redovisar
en ungdomsarbetslöshet på 22 %, men i själva verket ligger den på ca13%, och
det är naturligtvis inget att glädjas åt.

Vad har då socialdemokraterna för förslag? 1. Ta bort den generella
sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga! 2. Utbildningstvång för ungdomar
som inte har gymnasieutbildning 3. 57.400 platser fler
inom högskola,vuxenutbildning etc.

Folkpartiet har fler förslag än så: 1.Förändra
skolan, så att färre unga slås ut. En långsiktig och viktig satsning.
2. Ändra turordningsreglerna, så att unga får bättre chanser på
arbetsmarknaden. 3. Verka för lägre ingångslöner, vilket skulle öka
lönespridningen. Detta är en facklig fråga, som flera fackförbund redan tagit
till sig. 4. Inför ungdomsavtal inom kommuner och landsting. Förebilden är det
ungdomsavtal som IF Metall och arbetsgivarna kommit överens om. 5. Kommuner ska
erbjuda sysselsättning till arbetsföra unga som har försörjningsstöd. 6. Det
ska löna sig för unga med socialbidrag att ta deltidsjobb. 7. Inför
lärlingsprovanställningar.

Utbildningstvång för ungdomar utan gymnasiekompetens är vi helt emot. Alla
ungdomar som vill komplettera sina betyg för att få full gymnasieutbildning,
har redan idag möjlighet att få det via Komvux.