Alliansen i Skinnskatteberg lämnade in följande motion till kommunfullmäktige den 23 april 2012:

Motion angående hastighetsbegränsningar

Det har kommit till vår kännedom att
många av våra invånare är missnöjda med de nya hastighetsgränserna i tätorten,
t.ex. att det är för låg hastighet på en alldeles för lång sträcka på den södra
infarten.

Vi anser därför att vi behöver göra ett
omtag vad gäller hastighets-gränserna i tätorten. Har vi tagit ett felaktigt
beslut, bör vi ändra på det. Vi måste lyssna på våra medborgare.

Vi
yrkar därför att kommunen lyssnar på det missnöje som uppkommit och

att kommunen ser över
hastighetsgränserna i tätorten ännu en gång, för att göra ytterligare
förbättringar.