Nej till svenska vapen i Saudiarabien!

Ska Sverige tillåta export av försvarsmateriel? Ja, i vissa fall, menar jag. Vi anser att vi själva har rätt att försvara oss och den rätten har också andra länder. Vi köper själva vissa vapen från andra länder till vårt eget försvar.

Men vapen är inte vilken handelsvara som helst. I vilket syfte vapen används är centralt. För en liberal går det en avgörande skiljelinje mellan om vapen används för att försvara frihet och demokrati, eller för att förtrycka frihet och demokrati.

Sveriges radios nyhetsredaktion berättar om ett svenskt krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Enligt uppgift skall Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ha deltagit i planering av en vapenfabrik i Saudiarabien. 

Känt sedan tidigare är att Sverige haft en omfattande export av vapen till arabiska diktaturer. 2005 ingick den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett militärt samarbetsavtal med just Saudiarabien, där det uttryckligen ingår skrivningar om att främja vapenproduktion i länderna. Avtalet är undertecknat av Saudiarabiens försvarsminister och av Sveriges försvarsminister Leni Björklund (s).

Enligt min mening är det inte acceptabelt att Sverige har krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Folkpartiet kritiserade avtalet när det ingicks 2005. Avtalet var konstruerat så att det automatiskt förlängdes efter fem år, 2010, om inte endera parten beslutade att avbryta det hela. Folkpartiet krävde i regeringen att avtalet skulle hävas 2010, men Moderaterna och Centern motsatte sig detta. Avtalet förlängdes då med automatik.

När det gäller två andra liknande avtal har Folkpartiet stoppat dessa; dels ett med Jordanien och dels ett med Förenade Arabemiraten. Detta har handlat om nya avtal som skulle ingås, och alltså inte befintliga som skulle förlängas.

Folkpartiet har i ett par årtionden krävt att svensk vapenexportlagstiftning ska skärpas. Det bör införas ett starkare kriterium för skydd av mänskliga rättigheter när länder prövas för svensk försvarsmaterielexport. S, M och C har inte velat skärpa reglerna, men förra året nåddes en överenskommelse med dessa partier om regelskärpning. En utredning är på väg att tillsättas, vilket är en framgång för ett mer liberalt synsätt, ett mer värdebaserat demokratiskt förhållningssätt också när det gäller svensk försvarsmateriel.

Svensk försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati. Men inte till att bekämpa frihet och demokrati.

Med liberala hälsningar

Jan Björklund