Blog Image

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Motionssvar ang. säker skolhållplats, fri kulturskola och kvälls- och nattdagis

Carina tycker till Posted on 02 feb, 2012 16:54

På kommunstyrelsen i tisdags behandlades bl.a. ett antal av alliansens motioner. Det var bland de märkligaste behandlingar jag har varit med om. Det var inte särskilt förvånande att (v), (s) och (mp) avslog alla våra motioner, så brukar det normalt gå till. Det anmärkningsvärda var hur några av dem har beretts och hur beslutsordningen var på kommunstyrelsemötet.

Våra motioner som avslogs var:

1. Säker, tillgänglig och trygg skolväg i Skinnskatteberg – vi föreslår att kommunen under 2011 gör en kartläggning av miljön på våra barns skolhållplatser och områdena kring hållplatserna, så att vi får en bra överblick om vilka brister som finns och vad som behöver åtgärdas. Denna motion lämnades till kommunfullmäktige i februari månad 2011. Det har tagit ett helt år innan vi har fått svar.

Motiv till att (v), (s) och (mp) avslår den: Åtgärderna är redan genomförda under 2011. Således avslås motionen. Märkligt hur en motion kan avslås, som skrivs i början av året, och besvaras ett år senare när åtgärderna genomförs medan motionen ligger för beredning. Motionen kunde ha svarats på redan i kommunfullmäktige i april förra året, med svaret att den bifalls och att man kommer genomföra åtgärderna under året.

Eftersom åtgärderna redan är genomförda ville jag naturligtvis ta del av inspektionsrapporterna. Det är ju resultatet av kartläggningen som är intressant, att våra barn står vid säkra och trygga hållplatser. Tror ni att dessa fanns som beslutsunderlag – icke! I bästa fall får vi dem till kommunfullmäktige nu i februari.

2. Fri kulturskola – vi föreslår att kommunen ska bedriva en kostnadsfri kulturskola, öppen för alla våra barn och ungdomar som önskar delta. Beräknad kostnad ca 100 tkr/år. Här var det tack och lov en socialdemokrat som, liksom vi, ville utreda frågan vidare. Motionssvaret från kulturchefen gav ett väldigt bra underlag för att jobba vidare med frågan. Så blev det!

3. Kvälls- och nattdagis – vi föreslår att kommunen håller en förskola öppen kvälls- och nattetid, alternativt inför ett system med kommunala dagbarnvårdare som har öppet kvälls- och nattetid. I kommunen finns ett flertal ensamstående föräldrar som har svårt att ta eller t.o.m. inte kan ta de jobb som erbjuds om det innebär arbete kväll och natt, pga. att kommunen inte har kvälls- och nattdagis.

Motiv till varför (v), (s) och (mp) avslår motionen: Ingen familj har under 2011 anmält behov av kvälls- och nattdagis. Under 2010 var det en familj.

I en liten kommun som Skinnskatteberg vet de flesta att kommunen inte har nattdagis och försöker således anpassa sin vardag efter detta. Vi tycker att det vore intressant att vara lite proaktiva, dvs. inte bara sitta och vänta på att föräldrar ska ringa. Vi föreslog därför på mötet att motionen bör beredas ytterligare. Vi tycker att man ska göra en enkel internetundersökning, såsom tidigare har gjorts i kommunen, där man skickar ut frågan till kommuninvånarna om det skulle uppskattas och användas om kommunen införde förskoleverksamhet kvälls- och nattetid. Detta kan dessutom vara en konkurrensfördel när människor funderar på att flytta hit.

Detta föll inte alls i god smak hos de styrande. Dessutom blev beslutsordningen på mötet helt fel. Först började ordförande fråga om ledamöterna godkände avslagsförslaget och skicka vidare motionen till kommunfullmäktige. Därefter frågade ordförande om motionen skall beredas vidare. Beslutsordningen borde ha varit tvärtom!!! Argumentet från de styrande var att det är två olika frågor???Hastighetsgränser i tätorten

Carina tycker till Posted on 02 feb, 2012 16:03

Äntligen har kommunstyrelsen fått på sitt bord att besluta om ändrade hastighetsgränser i tätorten Skinnskatteberg. Fr.o.m. den 1 mars 2012 gäller 40 km/h i hela tätorten. Skönt att slippa hoppandet mellan 50 km/h och 30 km/h.

Det här är en fråga som framför allt vägföreningen och alliansen i Skinnskatteberg har engagerat sig mycket i. De blandade hastigheterna har väckt stor frustration hos många invånare. Nu äntligen blir det ändring på det! En enad kommunstyrelse biföll förslaget i tisdags.