I Skinnskatteberg läses främst två tidningar, Fagersta-Posten (som täcker norra Västmanland) och Bärgslagsbladet (som täcker södra kommundelen och västra Mälardalen). I måndags den 31 oktober hade de båda två intressanta artiklar. I F-P en artikel om kommunens budget 2012, där endast kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s) var intervjuad – självklart nedlåtande mot alliansen, i BB en artikel om Kolsva kommundelsnämnds budget nästa år.

I F-P talar Lars Andersson (s) om hur bra det har varit för Skinnskattebergs kommun att sälja Heds skola, att ”vi redan i stor utsträckning har lyckats anpassa kostymen”. Han menar också ”att skolan var för dyr i förhållande till det lilla antalet elever”. Vi i alliansen har ända sedan skolan såldes försökt få reda på hur mycket Skinnskattebergs kommun har ”sparat” på att lägga ned och sälja Heds skola. Hittills har vi inte fått ett enda realistiskt svar, där hänsyn har tagits till alla kostnader. De samhällsekonomiska konsekvenserna, med familjeflytt, tappade skattekronor osv., är totalt ointressant för den sittande majoriteten.

När man då läser BB med rubriken ”Hed-elever ger klirr i kassan”, ger det bara ännu mer bekräftelse på att det verkligen var en samhällsekonomisk förlust att sälja skolan. Lägger man då också till att det sedan ett par år tillbaka är fullt på förskolan i Hed, och att det är endast i södra kommundelen som nya villor har byggts, känns beslutet ännu sämre. BB skriver även följande ”Även nästa år räknar kommundelsnämnden med att eleverna från Skinnskatteberg ska ge ett rejält tillskott i kassan. När merkostnaderna är betalda blir det 1,9 mkr över”.

Att lägga ned Heds skola och sälja fastigheten var ett riktigt DÅLIGT beslut!!!