Blog Image

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Liberaler och demokrater för Europa

Pressmeddelande Posted on 17 nov, 2010 13:01

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Västmanland 2010-11-16

Carina Sándor bland de bästa oppositionsledarna i Europa

Carina Sándor, gruppledare för Folkpartiet och Skinnskattebergs oppositionsledare, har blivit nominerad till ett pris för lokala oppositionsledare i Europa. Det är partigruppen ”Liberaler och demokrater för Europa” i EU-parlamentet som instiftat pris för lokala och regionala politiker i Europa inom ramen för EU:s Regionkommitté.

– Det känns givetvis fantastiskt roligt och samtidigt aningen overkligt. Jag känner mig otroligt hedrad, och vill verkligen tacka alla som har gjort detta möjligt, säger Carina Sándor.

Carina Sándor blev nominerad till priset för bästa insats i opposition. En jury har sedan valt ut en vinnare, andra- och tredje-plats och ett antal finalister. Carina Sándor kom bland de fyra finalisterna i kategorin. Finalisterna tilldelas ett diplom och inbjöds att delta vid prisutdelningen i Bryssel.

– Det är roligt att en lokal politiker från Västmanland och Skinnskatteberg har uppmärksammats på europeisk nivå för det lokala arbetet. Carina har gjort stora insatser för Folkpartiet både på lokal och riksnivå – hon väl värd denna utmärkelse, säger Sigge Synnergård, ordförande för Folkpartiet liberalerna Västmanland.Kommunfullmäktige

Carina tycker till Posted on 17 nov, 2010 12:56

I måndags den 15 november 2010 var det riktigt roligt att går till kommunfullmäktige. Det var det nya fullmäktige som hade möte för första gången efter valet i september. Kändes riktigt bra att ha 10 folkpartister på plats, av 31 möjliga. Alliansen totalt har 14 mandat. (s) har 12, (mp) 2, (v) 2 och (sd) 1.


Mötet inleddes med att uppmärksamma invånare som har gjort enastående prestationer inom idrott och musik. Bra initiativ! Bl.a. fick tre personer från Heds IF Dragkamp ovationer pga sina vunna VM-medaljer. Riktigt, riktigt, härligt….. fd. dragkampare som jag är.

Fullmäktige var inte bara en solskenshistoria. s, v och mp beslutade att köpa saneringsmogna bostadsfastigheter för över 10 mkr, som enligt besiktningsman måste repareras för lika mycket. Majoriteten har dock gjort en kalkyl för underhållet, som innebär att det kommer ta ca 40 år innan alla lägenheter är restaurerade. Dessutom var varken drift eller kapitalkostnader upptagna i budgeten för 2011. Det resulterade i att vi minoritetsåterremitterade budgeten, för att få en så realistisk drift- och investeringsbudget som möjligt. Varför tar man inte med kostnader som man känner till? I dagsläget finns ingen annan teori än att när man gör en kalkyl som visar på minus, vill man inte ta med det i budgeten. Man vill ju inte visa att fastighetsköpet är ett dåligt köp.
I fastighetsköpet ingår även en fastighet i Riddarhyttan, som ska rivas. Detta kommer kosta ca 1 mkr och majoriteten tog beslutet att riva fastigheten.

Vi i alliansen reserverar oss skriftligt, på alla punkter!!!

”RESERVATION TILL KÖP AV HUS PÅ SLÄNTVÄGEN

Alliansen i Skinnskattebergs kommunfullmäktige reserverar sig gemensamt mot beslutet vid kommunfullmäktiges sammanträde att inköpa fastigheter på Släntvägen samt Alstigen.
Vår reservation beror på följande:

1. Något behov av att äga fler fastigheter föreligger inte. För ca två år sedan rev vi fastigheter på grund av stora hyresunderskott, då många lägenheter stod tomma.
Vi tar inte hand om de fastigheter vi äger idag på ett tillfredsställande sätt.

2. Priset för fastigheterna anser vi vara alldeles för högt och vi har under hela processen ifrågasatt den värdering som man utgått ifrån med tanke på hur mycket reparationer som erfordras för att ställa fastigheterna i fullgott skick. Nuvarande ägaren säger sig ha fler seriösa köpare, varför vi anser, att någon annan borde fått chansen att köpa husen.

3. Majoritetens orsak att köpa fastigheterna:
a/Fastigheterna har hiss, vilket de kommer att ha även om kommunen inte blir ägare till husen.

b/ Äldre som önskar sälja sina villor kan erbjudas att få bostad på Släntvägen. Detta är naturligtvis möjligt även med annan ägare.

c/ Kommunen ska ta sitt ansvar och bli ett fördöme som fastighetsägare. Vi anser det vara en bra inställning, men den underhållsplan som framtagits och som vi underkände vid vår återremiss vid kommunstyrelsens möte 101026 visar, att det kommer att ta ca 40 år att reparera samtliga lägenheter i st f de 5 – 6 år som besiktningsmannen förespråkat. Skulle man följa planen på 5 – 6 år, skulle de hyreshöjningar som drabbar hyresgästerna bli orimligt höga.

För alliansen
enligt uppdrag

Carina Sandor Rolf Andersson Pernilla Danielsson
Folkpartiet liberalerna Centerpartiet Moderaterna”