PRESSMEDDELANDE 090303

Vänsterkoalitionen i Skinnskatteberg har via pressmeddelande deklarerat att de fortsätter kampen om makten. En kamp som de själva startade efter kommunfullmäktiges möte i november 2008.

Den utlösande faktorn var en 50-öring. Socialdemokraterna ville höja kommunalskatten med 50 öre från och med 2009, medan alliansen hävdade motsatsen, att det var fel att mitt under en djup lågkonjunktur kräva ytterligare pengar av invånarna. Dessutom hävdade alliansen att det redan finns pengar i kommunen och det handlar mer om hur pengarna används. Skiljaktigheten utgjorde 2 % av en finansiering av en budget som omsätter ca 200 mkr.

Vi inom alliansen finner det omöjligt att fortsätta i den situation som råder, inte minst för Skinnskattebergs kommun. Vi tar vårt ansvar och kliver av våra ordförandeposter. Inte för vänsterkoalitionens skull, utan för kommunens skull. Vi hävdar fortfarande att det bästa för kommunen vore att ha ett styre med Carina Sándor (fp) som kommunstyrelsens ordförande. Hon har visat att med hennes ledarskap går det att vända en kommuns ekonomi, trots åratal av tillbakagång och minusreslutat.

Situationen är ohållbar. Vänsterkoalitionen omöjliggör ett gott arbete från alliansens sida. Av pressmeddelandet från vänsterkoalitionen framgår att den nya majoritetens nästa steg är att

– överklaga länsrättens beslut om verkställighetsförbud, inhibition,

– lägga beslag på ordförandeskapen i Utbildnings- och kulturutskottet, Vård- och omsorgsutskottet samt tekniska utskottet, vilket innebär att alliansen tappar länken mellan utskotten och kommunstyrelsen, vilket medför ett omöjligt uppdrag för Carina Sándor (fp) som kommunstyrelsens ordförande,

– avsätta Carina Sándor (fp) som ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott, ett ordförandeskap som alltid innehafts av kommunstyrelsens ordförande. Arbetsutskottet utgör det politiskt strategiska organet och utgör även kommunens budgetberedning,

Slutsatsen blir att denna maktkamp kommer fortsätta i det oändliga om inte någon sätter stopp och släpper på prestigen. Den har redan kostat kommunen alldeles för mycket tid och pengar. Vi inom alliansen tror fortfarande att vänsterkoaltionens maktövertagande är olagligt och väntar med spänning på länsrättens dom.

Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut än juridiken. Ambitionen var att få fortsätta det arbete som vi påbörjat under de två första åren av innevarande mandatperiod, men vänsterkoalitionen omöjliggör detta arbete och dessutom vill vi inte delta i en kamp som under processen gör alla till förlorare, framför allt Skinnskattebergs kommun. Vi lämnar alla ordförande- och vice ordförandeposter och återkommer vid valet 2010.

Vi önskar den nya majoriteten lycka till och hoppas att framtiden för kommunen blir lika ljus som den var under 2008!

Carina Sándor (fp), Ordf. Kommunstyrelsen

Rolf Andersson (c), Vice ordf. Kommunstyrelsen

Jan Lejon (fp), Ordf. Utbildnings- och kulturutskottet

Staffan Strid (m), Vice. ordf. Utbildnings- och kulturutskottet

Elisabeth Åberg (fp), Ordf. Vård- och omsorgsutskottet

Lena Alexandersson (c), Vice ordf. Vård- och omsorgsutskottet

Pernilla Danielsson (m), Ordf. Tekniska utskottet

Bo Öberg (m), Ordf. Miljö- och byggnadsnämnden

Ingemar Johansson (c), Vice ordf. Miljö- och byggnadsnämnden

Vanja Leneklint (fp), Ordf. Valberedningen

Johan Mallmin (m), Ordf. Valnämnden

Rolf Andersson (c), Vice ordf. Valnämnden