Blog Image

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Titta in!

Rebbes blogg Posted on 28 feb, 2009 23:21

Om du vill veta lite mer om min dotter Rebbe, föreslår jag att du går in på hennes blogg-sida www.carinasandor.se/rebbesblogg

Där kan du t.ex. få tips på fritidssysselsättningar, om du har en tråkig dag.

God läsning!

Vid pennan/Carina SandorMaktkampen

Carina tycker till Posted on 28 feb, 2009 21:39

Historien om maktkampen i Skinnskatteberg smiley

Maktkampen inom politiken i Skinnskatteberg är en tickande bomb för Skinnskattebergs kommun. Denna kamp startade på allvar under november månad 2008. Jag vill ändå gå lite längre bak i historien, för att Du som läser ska veta varför vi är där vi är idag.

September 2006 Vid kommunalvalet 2006 ökade Allians för Skinnskatteberg (centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna) sina mandat i kommunfullmäktige, från 11 till 12, av totalt 31 platser. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin och tappade från 16 till 12 mandat (procentuellt mest i hela Sverige). Vänsterpartiet tappade från fyra till tre mandat. Nystartade partiet skinnskattebergsdemokraterna fick fyra mandat.

Valresultatet medförde att Alliansen och Skinnskattebergsdemokraterna (skbgd) beslutade att bilda en majoritet och undertecknad (Carina Sandor), som representerar folkpartiet, valdes till kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, i Skinnskatteberg. I Skinnskatteberg finns bara ett kommunalråd. Större orter har ofta fler k-råd.

Maj 2007 Det dröjde inte många månader förrän samarbetet mellan Alliansen och (skbgd) började knaka. Den första anledningen var att (skbgd) var dåliga på att dyka upp på de förutbestämda mötena. Dock inte alla inom (skbgd), däremot ledningen. Den andra anledningen var att ordförande för (skbgd) ville att kommunen skulle beblanda sig med engelska investmentbolag, som ville köpa kommunens alla fastigheter, inkl. skola, äldrehem osv. Det knakiga samarbetet fortsatte sedan under hösten.

December 2007 Under 2007 hade vi i majoriteten jobbat med att försöka hitta möjligheter att effektivisera våra verksamheter. Ett lyckosamt arbete, har det visat sig. Alliansens främsta vallöfte var att få ordning på kommunens ekonomi, som hade gått back i nästan tio års tid, trots högkonjunktur i Sverige. En av konsekvenserna av effektiviseringsjobbet var att ändra den politiska organisationen. Vi ville ta bort den traditionella nämndorganisationen och övergå till att ha utskott under kommunstyrelsen. I december 2007 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skull lämna den gamla organisationen och övergå till den nya. Upplösning av den gamla och nyval till den nya skulle ske i april 2008.

April 2008 Den 22 april 2008 upplöstes den gamla organisationen och val av ledamöter till den nya genomfördes. Då valdes jag om som kommunstyrelsens ordförande. Innan detta möte hade vi sedan några månader brutit med (skbgd), vilket innebar att vi inte hade majoritet i kommunfullmäktige. Trots detta beslutade och godkände alla partier att vi i Alliansen skulle styra i minoritet. Ingen var emot detta. Att styra i minoritet innebär att man innehar alla ordförandeposter.

Sedan detta fullmäktige har Skinnskatteberg en politisk organisation bestående av kommunfullmäktige (motsvarar riksdagen på kommunal nivå), kommunstyrelsen (motsvarar regeringen på kommunal nivå), utskott under kommunstyrelsen samt en miljö- och byggnadsnämnd under kommunfullmäktige. De politiska partierna är proportionerligt representerade i alla organ.

November 2008 Redan under början av året hade vi startat arbetet med budget 2009. Ju fler månader som gick, desto dystrare prognoser kom. Kommunen tappade, liksom alla andra kommuner, både skatteintäkter och statsbidrag. Det blev allt svårare att få ihop en realistisk budget. Men, vi lyckades. Alliansen och (s) hade dock olika förslag på hur budgeten skulle finansieras. (s) ville höja skatten med 50 öre. Det ville INTE vi inom alliansen. Alliansen och (s) hade samarbetat bra under 2008, men nu började det bli sämre. Alliansen försökte hitte kompromisser för att få en bred uppslutning kring budgeten, men (s) var ointresserade. (v) och (skbgd) hade inte ens varit inblandade i budgetarbetet. (v) hade i och för sig ett förslag i kommunstyrelsen, som innebar stora besparingar, men INGEN skattehöjning. (skbgd) sade att de inte hade haft tid att diskutera budgeten. Suck!

På kommunfullmäktige den 18 november fick (s) igenom sin skattehöjning på 50 öre, med stöd av (skbgd). Vänstern avstod från att rösta. Det gjorde även en av skinnskattebergsdemokraterna. 15 röstade för, 12 röstade emot och 4 avstod.

Sedan började turbulensen. Vänsterns ordförande väckte tanken på kommunfullmäktigemötet att nu borde (s) ta över styret och alliansen borde avgå. För oss i alliansen kändes det väldigt främmande, eftersom det enda som skiljde oss åt var en skattehöjning som motsvarade 3,8 mkr i intäkter. Dessa 3,8 mkr skulle bara gå in i kommunens kassa, dvs. inte användas i verksamheterna. Skinnskatteberg har en omsättning på ca 200 mkr. Vi var helt överens om både drift- och investeringsbudgeten, men oense om ca 2 % av finansieringen av densamma. Absurd situation!!

December 2008 Det dröjde inte länge förrän (s) och (v) inkom med ett krav att vi i alliansen skulle avsättas. (skbgd) stöttade detta. De ville avsätta oss redan på fullmäktige den 16 december. De ställde kravet till kommunfullmäktiges ordförande att hon skulle ta upp detta på dagordningen. Vad de inte hade kollat var att detta var ett ärende, vilka alltid måste beredas/passera kommunstyrelsen innan de går upp i fullmäktige. Detta innebar att ärendet inte skulle hinna till fullmäktige. Då krävde vänsterkoalitionen (s, v, skbgd) att jag skulle kalla in till ett extra kommunstyrelsemöte. Då glömde de bort att kolla reglementet för kommunstyrelsen, vilket säger att kallelsen till detta möte måste vara ledamöterna tillhanda senast sex dagar innan sammanträdet. Det slutade med att ärendet inte kom upp på fullmäktige i december.

Decemberfullmäktige var ändå ett historiskt möte. En demonstration hade anordnats av invånare, som var missnöjda med vänsterkoalitionens krav på att avsätta oss. Folket är nämligen väldigt nöjda med det arbete alliansen har utfört i kommunen. Vi har vänt ekonomin till att vara en av Sveriges topp-tio mest välskötta. År 2008 gick kommunen plus 7,1 mkr. Kommunen har inte visat ett så bra resultat sedan 1996.

Ca 200 åhörare besökte fullmäktige. Aldrig någonsin har så många besökt fullmäktige i Skinnskatteberg. Då ska man också ha i åtanke att i Skinnskatteberg bor bara ca 4700 invånare. Utanför fullmäktigesalen stod invånare med facklor och skrek ”Vi vill ha Sandor kvar”. Fullmäktigemötet blev turbulent och vänsterkoalitionen blev hårt attackerade av folket. Frågorna öste ut till de som ville avsätta oss. Tyvärr var de otroligt dåligt förberedda. Det kom inte ett enda sunt svar tillbaka. Åhörarna blev ännu mer förbannade. Detta visade sig sedan i insändare i lokalpressen. Medborgarna har under flera månader skrivit och varit arga på vänsterkoalitionen. Men, de verkar inte bry sig. De tycker, enligt vad de själva har sagt, att det är medborgarna som bär sig dumt åt. Det är de som ökar politikerföraktet. Det är vänsterkoalitionen som bär sig dumt åt. De lyssnar inte på folket.

En sak gjorde (s) klart för oss i Alliansen och för medborgarna som besökte kommunfullmäktige. (s) vill ha makten. Det är makten man är ute efter. Ett kardinalfel att uttrycka sig på det sättet inför alla åhörare. Oprofessionellt!!!!

Januari 2009 Efter julledigheter och årsskiftet blev allt ännu värre. Vänsterkoalitionen krävde ett extra kommunstyrelsemöte, vilket blev av den 20 januari. Det var ett patetiskt möte. Vänsterkoalitionen hade krävt mötet och jag förväntade att de skulle vara väldigt förberedda. T.ex. ville vi veta om de fortfarande ville ha ett extra kommunfullmäktige, vilket de tidigare hade krävt, trots att nästföljande låg den 16 februari. Det hade de inte tänkt på. Vi fick ajournera oss. Nästa fråga från oss var, hur vill ni ha mandatfördelningen i kommunstyrelsen, proportionerligt eller? Även där hade de inget svar. Vi fick ajournera oss igen. Nästa fråga blev från oss, från när ska ni ta över? Inget svar. Ajournering igen. Totalt oförberedda på elementära frågor. Det slutade med att de deklarerade att de inte behövde ett extra kommunfullmäktige, efter att jag frågat om de tyckte det var ekonomiskt försvarbart. Proportionerligt valsätt skulle gälla för mandatfördelningen. Och de slutade med att säga att de ville avsätta oss redan samma kväll som fullmäktige, dvs. det skulle vara omedelbar justering av protokollet.

Tiden före kommunfullmäktige i december och tiden fram till den 16 februari 2009 har vi haft kontinuerligt kontakt med jurister. Vi har även fått ett juridiskt utlåtande från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om att detta försök till maktövertagande är olagligt. Vi har hela tiden hävdat detta och hänvisat till 4 kap. 10a § Kommunallagen. Men, vänsterkoalitionen har kontinuerligt nonchalerat detta.

Kommunfullmäktige den 16 februari var lika välbesökt som decembermötet. Liksom förra mötet ställde åhörarna massor av frågor till vänsterkoalitionen. Liksom förra gången kom det inga bra svar. Men, (s), (v) och (skbgd) beslutade att avsätta kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden och alla dess ordföranden, inkl. mig själv. Åhörarna var riktigt förbannade och vänsterkoalitionen applåderade när den nya kommunstyrelseordförande valdes, Lars Andersson (s). Att de applåderade var också riktigt dåligt, med tanke på att en kvinnlig (s)-politiker började kommunfullmäktigemötet med att mässa och tala om för åhörarna att de måste bete sig på ett bra sätt; inga plakat, inga buanden och inga applåder. De följde alltså inte sina egna regler.

Protokollet justerades senare under kvällen och vi från Alliansen hade förberett dokument för att skicka in en överklagan till länsrätten, vilket vi gjorde. Länsrätten fick överklagan den 17 februari 2009. Den 17 februari övertog Lars Andersson (s) kommunalrådsrummet. Snabba ryck!! Jag gick till arbetsförmedlingen och anmälde mig arbetslös samt skrev på papper för att söka a-kassa.

Såsom vänsterkoalitionen har betett sig i Skinnskatteberg tillhör inte de politiska spelreglerna. Man sparkar inte ett kommunalråd utan att vederbörande får en avvecklings- och överlämningstid. Man brukar åtminstone få vara kvar tre månader. Dessutom har vi/jag inom alliansen inte gjort ett dåligt jobb, tvärtom, vi har vänt Skinnskattebergs kommuns ekonomi till att vara bland de främsta i Sverige. Fagersta-Posten (vår lokaltidning) skrev i sin ledare: Hade Carina Sandor varit företagsledare hade hon fått en högre befattning och en högre lön.

24 februari 2009 En stor dag för Sverige. En stor dag för Skinnskatteberg. Kronprinsessan Viktoria förlovar sig och länsrätten ger sitt första domslut. Vi från Alliansen överklagade inte bara beslutet att avsätta oss. Vi ville även att länsrätten skulle besluta att kommunfullmäktiges beslut att avsätta oss, INTE skulle få verkställas (inhibition) förrän domslutet om maktövertagandet skulle komma.

Länsrätten beslutade alltså att kommunen INTE får verkställa maktövertagandet förrän domslut har kommit. Lars Andersson (s) hann alltså sitta en vecka. Jag hann vara arbetslös en vecka. Sedan började mediacirkusen igen. Radio, tv och tidningar var på hugget. Jag klev tillbaka till uppdraget som kommunalråd.

25 februari 2009 Åter på kommunkontoret. Alliansen hade först ett möte på morgonen på Albinssons konditori. Där, liksom på ICA, Konsum, Runes Sport, Shell-macken eller egentligen var som helst i Skinnskatteberg, träffar vi folk som är våra supportrar. På kommunkontoret träffade jag och en folkpartist till träffade några från vänsterkoalitionen. De ger sig INTE. De kommer överklaga inhibitionen till Kammarrätten. Dessutom kommer de avsätta utskottens alliansordföranden. De är nämligen valda av kommunstyrelsen och inte kommunfullmäktige. Har inte kollat juridiken ännu, om det är rätt och riktigt att göra på det sättet. Men, det är i alla fall deras intentioner. Dessutom har de deklarerat att de tänker sänka mitt månadsarvode. De gör allt för att dra åt snaran! Vi får se hur fortsättningen blir. Nu väntar vi först och främst på domslutet från länsrätten.

Uppdraget som kommunalråd i Skinnskatteberg har varit fantastiskt roligt. Alliansen har jobbat stenhårt och gjort ett strålande jobb. Jag har hela tiden fått otroligt bra stöttning från allianskamraterna. Invånarna verkar väldigt nöjda och har de senaste månaderna verkligen visat och jobbat för att ett maktskifte inte ska äga rum. De menar att de vid valet 2006 visade att de ville ha en förändring. De ville INTE ha ett socialdemokratiskt kommunalråd. En parentes: Jag fick 120 personvalröster vid valet. Lars Andersson (s) fick 18 röster. Lite skryt får man unna sig ibland.

Vid pennan

Carina Sandor